Vaikų veikla
 

Vaikų veikla

Vaikų veiklos organizavimas:  „Vaikas – doras ir sveikas, kūrybingas ir laisvas“

   Žaidimas – vaikų gyvenimo  būdas ir pagrindinis jų tobulėjimo metodas. Vaikai lopšelyje-darželyje žaidžia veiksmais, žodžiais, mimika, mintimis.  Kiekvienos grupės bendruomenė pagal vaikų amžių nustato pastovių veiklos sričių laiką (dienos ritmą),  kuris skelbiamas  ikimokyklinės grupės dienyne bei  informacinėje tėvų lentoje. Aktyviausia vaikų veikla vyksta pirmoje dienos pusėje ( šoka, dainuoja, inscenizuoja, žaidžia, piešia, lipdo, modeliuoja, aplikuoja, konstruoja, varsto, dėlioja, deklamuoja, pasakoja, sportuoja...)

 

Aš - Žemės vaikelis

Šalta balta žiemužė

Nustatytas pastovių veiklos sričių laikas

  Grupėse kuriama įkvepianti aplinka, kuri skatina vaikus veikti, ieškoti, tirti, atrasti, sužinoti.   Vyrauja aktyvios vaikų veiklos ir poilsio kaita, atidžiai derinama savaiminė, inspiruota ir organizuota vaikų veikla.

 

Inspiruota vaikų veikla

Savaiminė vaikų veikla

Ilgai laukta žiema 2012m.

Vandens ir akvarelės dėmė

 

  Ugdomoji vaikų veikla vykdoma ne tik darželio aplinkoje, bet ir organizuojamos įvairios pažintinės išvykos, rytmečiai, šventiniai  koncertai, pramogos, viktorinos, vakaronės su tėvais, rengiamos vaikų ir tėvų (globėjų), mokytojų kūrybinių darbų parodos.  Mokytojai su vaikais aktyviai dalyvauja  miesto  ir respublikos kultūriniuose renginiuose bei parodose.  Siekiama stiprinti  bendruomenės vaidmenį  ugdant pilietiškumą ir tautiškumą, skatinant  tautinę savimonę ir pilietinį dalyvavimą. 

Plazda Lietuvos vėliava

Saugaus eismo ugdymas

Mažais žingsneliais mokyklos link

Eikš mamyte, eikš ir tėti

Mūsų darželis - mūsų gimtajame mieste

Koncertinės, pramoginės, sportinės išvykos

Pažintinės kelionės

Parodos

  Skatinamas vaikų ir mokytojų aktyvumas, kūrybinių gebėjimų atskleidimas ugdomajame procese. Į visuminį ugdymo „vėrinį“ suverta viskas, kas reikalinga vaikui augant ir tobulėjant. Vaikas ir mokytoja tampa tuo, kas jie yra, atsiskleidžia jų gebėjimai, prigimtis, darbštumas,  kūrybiškumas.

Mažųjų raidynėlis

Vaikų darbelių paliktas pėdsakas

Bendruomenės darbo įvertinimas, pasiekimai