Bendruomenė
 

Bendruomenė

DIREKTORĖ - Zita Kuncienė

Direktoriaus tel. : (845)429286, +37061651315

panevezioldpuriena@gmail.com

Vadovo metinės užduotys 2018 m.: atsisiųsti

Vadovo metinių užduočių ataskaita už 2018 m.: atsisiųsti

Vadovo veiklos ataskaita už 2018 m.: atsisiųsti

 

Kiti administracijos darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Brigita Kačerauskienė       (845)429053
Vyriausioji buhalterė  Lina Jakaitienė  (845)429053
Ūkvedė  Danė Berozovienė   (845)429053
 Apskaitininkė  Ona Derukienė   (845)429053
 Dietistė  Ivona Petrauskienė   (845)429053
Sandėlininkė                                       Regina Gražina Katkūnienė     (845)429053