Bendruomenė
 

Bendruomenė

DIREKTORĖ - Zita Kuncienė

Direktoriaus tel. : (845)429286

panevezioldpuriena@gmail.com

Gerbiami bendruomenės nariai,

Pateikiama vadovo veiklos ataskaita už 2022 m.  (paskelbta 2023-01-20)

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai el. p. panevezioldpuriena@gmail.com

Mokyklos taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo, įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo.

Ataskaita gali būti įvertinta:

1. labai gerai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė visas užduotis ir kai kurie sutarti vertinimo rodikliai viršyti, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami labai gerai arba gerai;

2. gerai – švietimo įstaigos vadovas iš esmės įvykdė užduotis arba neįvykdė vienos užduoties pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;

3. patenkinamai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė ne mažiau kaip pusę užduočių užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;

4. nepatenkinamai – švietimo įstaigos vadovas be pateisinančių aplinkybių neįvykdė pusės ar daugiau užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami patenkinamai arba nepatenkinamai;

5. jei švietimo įstaigos vadovas atliko 2–3 ar daugiau neplanuotų, bet įstaigos rezultatams reikšmingų veiklų, vertinant ataskaitą skiriamas aukštesnis pagal aprašą įvertinimas.

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktorės Zitos Kuncienės 2022 metų veiklos vertinimo ataskaita  Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktorės Zitos Kuncienės 2021 metų veiklos vertinimo ataskaita Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktorės Zitos Kuncienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktorės Zitos Kuncienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktorės Zitos Kuncienės 2018 metų veiklos vertinimo ataskaita Atsisiųsti

 

Vadovo metinė ataskaita 2022 m. Atsisiųsti

Vadovo metinė ataskaita 2021 m. atsisiųsti (patalpinta 2022-01-19)

Vadovo metinė ataskaita 2020 m. atsisiųsti 

Vadovo metinės  užduotys 2020 m. atsisiųsti

Vadovo metinės  užduotys 2019 m. atsisiųsti

Vadovo metinės užduotys 2018 m.: atsisiųsti

Vadovo metinių užduočių ataskaita už 2018 m.: atsisiųsti

Vadovo veiklos ataskaita už 2018 m.: atsisiųsti

 

Kiti administracijos darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Brigita Kačerauskienė       (845)429053
Ūkvedė Danė Berozovienė (845)429053
Vaikų maitinimo ir higienos administratorius  Rita Sinkevičienė   (845)429053
Sandėlininkas    Inga Rokė    (845)429053