Ugdymo proceso organizavimas
 

Ugdymo proceso organizavimas įprastuoju ir nuotoliniu būdu

Panevėžio lopšelio-darželio  „Puriena  ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio  „Puriena ugdymo nuotoliniu būdu priemonių planas Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena priešmokyklinio ugdymo nuotoliniu būdu veiklų tvarkaraštis Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio  „Purienapriešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas   Atsisiųsti 

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas: Atsisiųsti