Struktūra
 

Struktūra ir kontaktai

Lopšelio-darželio taryba:

Pirmininkė – Regina Abromavičienė  (auklėtoja, psichologė).
Pavaduotoja – Daiva Jurjevienė (auklėtoja).                

Sekretorė – Daina Kanapinskienė (logopedė).
Nariai: Daiva Pipirienė (auklėtojos padėjėja), Jurgita Ivanauskienė (auklėtojos padėjėja), Simona Varnauskienė (mama), Donatas Stakelė (tėtis), Ligyta Žilytė - Jemeljanova (mama).
 

Lopšelio-darželio "Puriena" valdymo schema: atsisiųsti

  • DIREKTORĖ - Zita Kuncienė CV (atsisiųsti)
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui- tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai, meninio ugdymo pedagogai, logopedai - pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
  • Ūkvedys - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
  • Sekretorius - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už raštvedybą ir archyvavimą;
  • Aptarnaujantis personalas - tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui;
  • Dietistas – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako savalaikį valgiaraščių - meniu sudarymą, mitybą, teikia pirminę med. pagalbą.

Kontaktai:

Įstaigos tel. (845)429286

Direktoriaus tel. : (845)429286, +37061651315

panevezioldpuriena@gmail.com

Mokytojų sąrašas:

Eil. Nr Vardas, Pavardė Išsilavinimas Pareigybė, kvalifikacinė kategorija Pareigos
1 2 4 5 6
1 Zita Kuncienė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija. Socialinių mokslų Bakalauro laipsnis pradinių klasių mokytojos kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Direktorė, auklėtoja
2 Brigita Kačerauskienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Direktorės pavaduotoja ugdymui
3 Jolita Tumosienė aukštasis Ikimokyuklinės pedagogikos ir psichologijos specialybė. Muzikos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija Meninio ugdymo pedagogė
4 Daina Kanapinskienė aukštasis Defektologijos (oligofrenopedagogikos ir logopedijos) specialybė. Logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija Logopedė
5 Lionė Liepienė aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
6 Jovita Bernatonienė aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
7 Daiva Jurjevienė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos Edukologijos profesinio Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
8 Aušra Mickevičienė aukštasis Edukologijos Bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
9 Jurgita Makarovienė aukštasis Socialinių mokslų (edukologijos) Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija.  Logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija Logopedė
10 Lina Švedkienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
11 Aistė  Kleizienė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija. Auklėtojos kvalifikacinė kategorija. Auklėtoja
12  Jadvyga Ivoškevičienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija. Auklėtoja, priešmkyklinio ugdymo pedagogė
13 Justina Čielė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos Bakalauro kavalifikacinis laipsnis bei auklėtojos kvalifikacija.  auklėtojos kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
14 Zita Kavaliūnienė aukštesnysis Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
15 Dalia Staniūnienė aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
16 Bronislava Lukšienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo  metodininko kvalifikacija. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
17 Violeta Plėštienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacija. Meninio ugdymo pedagogės, auklėtojos kvalifikacinė kategorija. Auklėtoja
18 Lolita Šivickienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos Edukologijos profesinio Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija. Auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
19 Lina Davainytė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, metodininkės kvalifikacija. Auklėtojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. Auklėtoja
20 Loreta Jatautienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
21 Vaida Merkelienė aukštasis Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
22 Regina Abromavičienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacija. Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija: mokyklinė psichologija). Auklėtojos kvalifikacinė kategorija Auklėtoja, psichologo asistentas
23 Simona Černiauskienė aukštasis Edukologijos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija. Spec pedagogo ir logopedės kvalifikacinė kategorija. Logopedė
24 Vaida Vienažinskienė aukštesnysis  Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Auklėtojos kvalifikacinė kategorija  Auklėtoja
25 Edita Maminskienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. Auklėtoja
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        

PANEVĖŽIO LOPŠELIO - DARŽELIO „PURIENA"

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius iš viso

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo

užmokestis neatskaičius mokesąių Eur. 

1.

Direktorius

1

1724,80

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1082,40

3.

Auklėtojas

16.35

16736,16

4.

Priešmokyklinio ugdymo    pedagogas

3,27

4284,67

5.

Logopedas

2.5

2946,24

6.

Psichologas

0.5

466,40

7.

Meninio ugdymo pedagogas

1

1151,04

8.

Vyriausiasis buhalteris

1

1337,60

9.

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius

1

765,60

10.

Sąskaitininkas

0.25

179,52

11.

Ūkvedys

1

881,76

12.

Sekretorius

1

718,08

13.

Auklėtojo padėjėjas

12

8595,84

14.

Sandėlininkas

1

714,56

15.

Virėjas

3

2150,72

16.

Pagalbinis darbininkas

1

607,00

17.

Tarnybinių patalpų valytojas

1,5

455,25

18.

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

1

607,00

19.

Kiemsargis

1

607,00

20.

Elektrikas-technikas 0,25 179,52

 

IŠ VISO: 50,37 46494,66