Struktūra
 

Struktūra ir kontaktai

Lopšelio-darželio taryba:

Pirmininkė – Daiva Jurjevienė (IU mokytoja).
Pavaduotoja – Sandra Pakalnienė (mama).                

Sekretorė – Jūratė Margenienė (PU mokytoja).
Nariai: Jolita Tumosienė (meninio ugdymo  mokytoja), Inga Jasulaitienė (IU mokytojo padėjėja), gražina Tidikienė ( PU mokytojo padėjeja), Raminta Lymontienė (pagalbinė darbininkė) Laura Bernatonienė (mama), Simona Varnauskaitė ( mama).
 

Lopšelio-darželio „Puriena“ valdymo schema: Atsisiųsti

  • DIREKTORĖ - Zita Kuncienė CV (atsisiųsti)
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
  • Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedai, psichologo asistentas - pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
  • Ūkvedys - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
  • Sekretorius - tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už raštvedybą ir archyvavimą;
  • Aptarnaujantis personalas - tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui;
  • Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už savalaikį valgiaraščių - meniu sudarymą, mitybą, teikia pirminę med. pagalbą. Atsakinga už virtuvės darbuotojų darbo kontrolės vykdymą.
  • Sandėlininkas - pavaldus ūkvedžiui.
  • Įstaigos finansinės veiklos planavimą, buhalterinę apskaitą  bei apskaičiuoja maitinimo ir įstaigos reikmių mokestį vykdo Panevėžio apskaitos centras;

Kontaktai:

Įstaigos tel. (845)429286

Direktoriaus tel. : (845)429286

panevezioldpuriena@gmail.com

Mokytojų sąrašas:

Eil. Nr Vardas, Pavardė Išsilavinimas Pareigybė, kvalifikacinė kategorija Pareigos
1 2 4 5 6
1 Zita Kuncienė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija. Socialinių mokslų Bakalauro laipsnis pradinių klasių mokytojos kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija Direktorė
2 Brigita Kačerauskienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui, IU mokytoja

3 Jolita Tumosienė aukštasis Ikimokyuklinės pedagogikos ir psichologijos specialybė. Muzikos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija Meninio ugdymo mokytoja
4 Daina Kanapinskienė aukštasis Defektologijos (oligofrenopedagogikos ir logopedijos) specialybė. Logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija Logopedė
5 Lionė Liepienė aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija  IU mokytoja
6 Jovita Bernatonienė aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
7 Daiva Jurjevienė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos Edukologijos profesinio Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
8 Aušra Mickevičienė aukštasis Edukologijos Bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
9 Ingrida Petrulaitienė aukštasis Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo ikvalifikacija.   Logopedė
10 Lina Švedkienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
11 Aistė  Kleizienė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija.Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. IU mokytoja
12  Jadvyga Ivoškevičienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. IU mokytoja, PU mokytoja
13 Justina Čielė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos Bakalauro kavalifikacinis laipsnis bei auklėtojos kvalifikacija.  Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija PU mokytoja
14 Zita Kavaliūnienė aukštesnysis Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
15 Dalia Staniūnienė aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
16 Bronislava Lukšienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo  metodininko kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
17 Violeta Plėštienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacija. Meninio ugdymo pedagogės, Vyresniosios mokytojos  kvalifikacinė kategorija. IU mokytoja
18 Lolita Šivickienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos Edukologijos profesinio Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos  kvalifikacinė kategorija IU mokytoja, PU mokytoja
19 Lina Davainytė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, metodininkės kvalifikacija. Mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. IU mokytoja
20 Loreta Jatautienė aukštasis Edukologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija PU mokytoja
21 Vaida Merkelienė aukštasis Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. Mokytojos kvalifikacinė kategorija  PU mokytoja
22 Regina Abromavičienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko kvalifikacija. Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija: mokyklinė psichologija). Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija IU mokytoja, psichologo asistentas
23 Simona Černiauskienė aukštasis Edukologijos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija. Spec pedagogo ir logopedės kvalifikacinė kategorija. Logopedė
24 Vaida Vienažinskienė aukštesnysis  Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija IU mokytoja
25 Jolanta Aleknavičiūtė aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, metodininkės kvalifikacija. Mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. PU mokytoja
26 Jūratė Margenienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos Edukologijos profesinio Bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija. Vyresniosios mokytojos  kvalifikacinė kategorija PU/IU mokytoja
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33