Veiklos dokumentai, jų projektai
 

Veiklos dokumentai, jų projektai

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATAI atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“  DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS  atsisiųsti


PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12- 19 d sprendimu Nr. 1-424( Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021-05-26 d.  SPRENDIMO  NR. 1-180 REDAKCIJA)  „ VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS
PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 2016-02-03 D. NR. A-107 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIŲ MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" atsisiųsti

 

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" dokumentų valdymo procedurų aprašas atsisiųsti