Veiklos dokumentai, jų projektai
 

Veiklos dokumentai, jų projektai

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATAI atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“  DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS atsisiųsti


PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. 1-424, PAKEITIMO" atsisiųsti
PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 2016-02-03 D. NR. A-107 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIŲ MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" atsisiųsti

 

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" dokumentų valdymo procedurų aprašas atsisiųsti