Finansinės ataskaitos
 

Finansinės ataskaitos

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms lėšų paskirstymo, panaudojimo ataskaita už 2019 m.atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena" 2019 m. III k finansinės ataskaitos: atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. II k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. I k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitosIII k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos II k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos I k:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2017 m. I k finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2017 m. II k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2017m.III k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2017 m. metinės finansinės ataskaitos:atsisiųsti

 

Ptanevėžio lopšelio-darželio "Puriena" 2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2015 m metinės finansinės ataskaitos:atsisųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2015m. II k. finansinės ataskaitos :  atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena''2015m. I k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2016 m. I k.  finansinės ataskaitos :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena'' : 2016 II Katsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2016 III k finansinės ataskaitos: atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2016 m. metinės finansinės ataskaitos:atsisiųsti