Finansinės ataskaitos
 

Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirčio atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirčio  atsisųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio lėšų paskirstymo ataskaita 2020 m.: atsisųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio lėšų paskirstymas 2020 m. III ketv.: atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2020m. III k. finansinių ataskaitų rinkinys:atsisiųsti

ir priedas atsisiųsti:

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Puriena'' 2020 m. II k. finansinių ataskaitų rinkinys: atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2020 m.I k.finansinių ataiskaitų rinkinys: atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms lėšų paskirstymo, panaudojimo ataskaita už 2019 m.atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis ''Puriena'' 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena" 2019 m. III k finansinės ataskaitos: atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. II k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2019 m. I k. finansinės ataskaitos:atsisiųsti

Panevežio lopšelis-darželis,,Puriena'' 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitosIII k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos II k :atsisiųsti

Panevėžio lopšelis-darželis,,Puriena''2018 m. finansinės ataskaitos I k:atsisiųsti