Pirkėjo profilis
 

Pirkėjo profilis

Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“  Kniaudiškių g. 57, LT-37134, Panevėžys tel. (8 45) 42 90 53 el. paštas panevezioldpuriena@gmail.com  2023 m. kovo - balandžio ir birželio mėnesiais numato pirkti maisto produktus (toliau prekės) 2023 metams  (12 mėnesių).  Prašome dalyvauti mažos vertės pirkimuose CVP IS priemonėmis, pasiūlymus pateikti 2023 m. pirkimams pagal nurodytas CVP ISe datas. Pirkimuose gali dalyvauti tik CVP ISe registruoti tiekėjai. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Jurgita Petraitienė,

tel. (8 45) 42 90 53, el.p. panevezioldpuriena@gmail.com    

Pagarbiai,

VPK pirmininkė Jurgita Petraitienė

Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" viešųjų pirkimų planas 2023 metams Atsisiųsti

2022 metų ketvirtinės ataskaitos Atsisiųsti

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita Atn-3 už 2022 metus Atsisiųsti

Galiojančių sudarytų sutarčių ataskaita 2022 m. (informacija apie nustatytą laimėtoją) Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" 2022 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas

Atsisųsti:

2021 metų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita Atn-3

Atsisiųsti:

Sudarytų sutarčių per 2021 metus ataskaita

Atsisiųsti:

2021 m. ketvirtinės ataskaitos

Atsisiųsti:

2021 m.Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas

Atsisiųsti:

2020 m. viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita Atn-3

Atsisųsti:

2020 m. Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas

Atsisiųsti:

2020 m. ketvirtinės ataskaitos

 

Atsisiųsti:

 

Sudarytų sutarčių per 2020 metus ataskaita

 

Atsisiųsti:

 

2019 m. ketvirtinės ataskaitos

 

Atsisiųsti:

 

2019 m. viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita Atn-3

 

Atsisiųsti:

 

Sudarytų sutarčių per 2019 m. ataskaita

Atsisiųsti:

2019 M. PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Atsisiųsti:

2018 m. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA  Atn-3

Atsisiųsti:

2018 m. ketvirtinės ataskaitos

Atsisiųsti:

Prekių ir paslaugų pirkimo pasirinkimo būdai

Atsisiųsti:

Sudarytu sutarčių per 2018 m. ataskaita

Atsisiųsti: