Pirkėjo profilis
 

Pirkėjo profilis

2020 m. Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas

Atsisiųsti:

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“  Kniaudiškių g. 57, LT-37134, Panevėžys  tel. (8 45) 42 90 53 el. paštas panevezioldpuriena@gmail.com  nuo 2020 m. kovo - balandžio mėnesiais numato pirkti maisto produktus (toliau prekės) 2020 metams  (12 mėnesių).  Prašome dalyvauti mažos vertės pirkimuose CVP IS priemonėmis, pasiūlymus pateikti 2020 m. pirkimams pagal nurodytas CVP ISe datas. Pirkimuose gali dalyvauti tik CVP ISe registruoti tiekėjai. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Brigita Kačerauskienė,

tel. (8 45) 42 90 53, el.p. panevezioldpuriena@gmail.com    

Pagarbiai,

VPK pirmininkė Brigita Kačerauskienė

 

 

2019 m. ketvirtinės ataskaitos

 

Atsisiųsti:

 

Sudarytų sutarčių per 2019 m. ataskaita

Atsisiųsti:

2018 m. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA  Atn-3

atsisiųsti

2018 m. ketvirtinės ataskaitos

Atsisiųsti:

2019 M. PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Atsisiųsti:

Prekių ir paslaugų pirkimo pasirinkimo būdai

Atsisiųsti:

Sudarytu sutarčių per 2018 m. ataskaita

Atsisiųsti: