Kita informacija
 

Teisinė informacija

PANEVĖŽIO LOPŠELIO - DARŽELIO „PURIENA"

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAS 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius iš viso

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių Eurais

1.

Direktorius

1

1689,35

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1127,79

3.

Auklėtojas

16.25

10039

4.

Priešmokyklinio ugdymo         pedagogas

3.25

7694

5.

Logopedas

2.5

1111,36

6.

Psichologas

0.5

454,99

7.

Meninio ugdymo pedagogas

1

1095,09

8.

Vyriausiasis buhalteris

1

1380,54

9.

Dietistas

1

643,04

10.

Apskaitininkas

0.25

153,49

11.

Ūkvedys

1

688.45

12.

Sekretorius

0.75

648,49

13.

Auklėtojo padėjėjas

12

7356

14.

Sandėlininkas

1

610,34

15.

Virėjas

 3

868,86

16.

Pagalbinis darbininkas

1

289,62

17.

 Tarnybinių         patalpų valytojas

  1,5

693,75

18.

Remonto darbininkas

 1

 555

19.

Kiemsargis

 1,00

 555

20.

Elektrikas - technikas

0.25

153,49

21.

 

 

 

22.

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

I Š VISO:

54

 44924,51