Kita informacija
 

Teisinė informacija

PANEVĖŽIO LOPŠELIO - DARŽELIO „PURIENA"

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAS 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius iš viso

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių Eurais

1.

Direktorius

1

 duomenys neskelbiami

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

duomenys neskelbiami

3.

IU mokytojas

15,16

 27391,37

4.

PU mokytojas

5.06

10136,00

5.

Logopedas

2.5

4573,07

6.

Psichologas

0.5

duomenys neskelbiami

7.

Meninio ugdymo mokytojas

1

duomenys neskelbiami

8.

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius

1

duomenys neskelbiami

9.

Administratorius 0.25 duomenys neskelbiami

10.

Ūkvedys 1 duomenys neskelbiami

11.

Sekretorius 1 duomenys neskelbiami

12.

IU/PU mokytojo padėjėjas 12 11904,00

13.

Sandėlininkas

1

duomenys neskelbiami

14.

Virėjas  3 3013,20

15.

Pagalbinis darbininkas 1 duomenys neskelbiami

16.

 Tarnybinių         patalpų valytojas 1,25 1050,00

17.

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų  darbininkas

  1

duomenys neskelbiami

18.

Aplinkos tvarkytojas

 1,00

 duomenys neskelbiami

19.

     Elektrikas - technikas

 0.25

duomenys neskelbiami

20.

Mokytojo padėjėjas  1,00  Duomenys neskelbiami

21.

 

 

 

22.

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

I Š VISO:

50,97

45729,99